Τρίτη, Αυγούστου 08, 2006

Εγκλήματα πολέμου

Με τα τελευταία γεγονότα στην Μέση Ανατολή εμφανίστηκαν πάλι οι γνωστοί άγνωστοι εισαγγελείς-δικαστές-και-κατήγοροι ο οποίοι από την TV, από τα blogs ή από τα (Lounge) καφέ δικάζουν και καταδικάζουν. Δεδομένου ότι δεν είμαι νομικός ζήτησα από ένα φίλο να μου πει τι ορίζεται από το Διεθνές Δίκαιο ως «Έγκλημα Πολέμου».Εγκλήματα πολέμου είναι αυτά που ορίζονται ως τέτοια από τις σχετικές διεθνείς συμβάσεις. Έτσι, έχει δημιουργηθεί ένα πλέγμα διεθνών νομοθετικών κειμένων που αλληλοσυμπληρώνται και διασταυρώνονται, δεσμεύοντας κάθε φορά (όπως κάθε διεθνής σύμβαση) τα κράτη που έχουν υπογράψει και επικυρώσει τη σύμβαση.

Τα σημαντικοτέρα διεθνή κείμενα που αναφέρονται στα εγκλήματα πολέμου είναι τα εξής:

1) Οι 4 Συμβάσεις τις Γενεύης του 1949 σχετικά με την προστασία των τραυματιών και ασθενών του στρατού Ξηράς, των τραυματιών, ασθενών και ναυαγών του πολεμικού ναυτικού, των αιχμαλώτων πολέμου και του αμάχου πληθυσμού. Τα άρθρα 50, 51, 130 και 147 των τεσσάρων αυτών συμβάσεων αντίστοιχα ορίζουν ως ποινικά αδικήματα κάποιες ενέργειες σε βάρος των προσώπων που προστατεύουν και συνιστούν «σοβαρές παραβιάσεις» των Συνθηκών, όπως η ανθρωποκτονία από πρόθεση, οι βασανισμοί, η παράνομη κράτηση, η καταστροφή αγαθών που δεν δικαιολογείται από στρατιωτική αναγκαιότητα και εκτελείται σε μεγάλη κλίμακα και κατά τρόπο παράνομο και αυθαίρετο. Σύμφωνα με τα άρθρα 49, 50, 129 και 146 των τεσσάρων Συμβάσεων, τα συμβαλλόμενα κράτη δεσμεύονται να λάβουν όλα τα απαραίτητα νομοθετικά μέτρα για να καθορίσουν τις ποινικές κυρώσεις που θα επιβάλλονται στα πρόσωπα που διέπραξαν ή έδωσαν σε τρίτους την εντολή να διαπράξουν τα αδικήματα που περιγράφονται. Επίσης, τα συμβαλλόμενα κράτη υποχρεούνται να αναζητήσουν τα πρόσωπα που διέπραξαν τα αδικήματα αυτά και να τα οδηγήσουν ενώπιον των δικαστηρίων τους, ανεξαρτήτως εθνικότητας, ή, αν προτιμούν, να τα παραδώσουν σε κάποιο άλλο συμβαλόμενο κράτος προκειμένου να δικαστούν εκεί.

2) Η Σϋμβαση της Χάγης του 1954 για την προστασία των πολιτιστικών αγαθών σε καιρό πολέμου. Το άρθρο 28 της Σύμβασης ορίζει ότι τα συμβαλλόμενα κράτη δεσμεύονται να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να τιμωρηθούν ποινικά ή πειθαρχικά, ανεξαρτήτως εθνικότητας, τα πρόσωπα που διέπραξαν ή έδωσαν εντολή σε τρίτους να διαπράξουν παραβιάσεις της Σύμβασης.

3) Το 1ο Συμπληρωματικό Πρωτόκολο των Συμβάσεων της Γενεύης του 1977. Το άρθρο 85 του Πρωτόκολου επαναλαμβάνει την τιμωρία των εγκλημάτων που προβλέπονται από τις Συμβάσεις της Γενεύης αλλά προβλέπει και μερικά νέα εγκλήματα (άρθρο 85 παρ.3), όπως η υποβολή άμαχου πληθυσμού ή αμάχων σε στρατιωτική επίθεση, η πραγματοποίηση επίθεσης χωρίς διάκριση η οποία πλήττει τον άμαχο πληθυσμό ή μη στρατιωτικά πράγματα, γνωρίζοντας ότι η επίθεση αυτή θα προκαλέσει απώλειες σε ανθρώπινες ζωές, τραύματα στους άμαχους ή καταστροφές σε μη στρατιωτικά πράγματα, απώλειες οι οποίες είναι υπερβολικές («excessive») κατά την έννοια του άθρου 57 παρ. 2 α iii. Τα συμβαλλόμενα μέρη στο Πρωτόκολο οφείλουν να τιμωρούν τα εγκλήματα που προβλέπονται.

4) Το Καταστατικό του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου του 1998 το οποίο προβλέπει τη σύσταση διεθνούς δικαστηρίου προκειμένου να δικάζονται τα φυσικά πρόσωπα (και όχι τα κράτη) που διαπράττουν εγκλήματα πολέμου, εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, γενοκτονία ή το έγκλημα της επίθεσης («aggression»). Το Καταστατικό είναι και αυτό διεθνής σύμβαση και κυρώθηκε από την Ελλάδα με το ν. 3003/2002 (ΦΕΚ Α’ 75). Το άρθρο 8 του Καταστατικού αποτελεί μια εξαντλητική και λεπτομερή απαρίθμηση των εγκλημάτων πολέμου που τιμωρούνται από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Βλ. επίσης άρθρα 12 και 17 σχετικά με τις προϋποθέσεις άσκησης δικαιοδοσίας του Δικαστηρίου (όταν το Κράτος στο έδαφος του οποίου η συγκεκριμένη πράξη έλαβε χώρα ή του οποίου ο κατηγορούμενος είναι υπήκοος χώρας που έχει υπογράψει το Καταστατικό) και παραδεκτού των υποθέσεων (η υπόθεση είναι απαράδεκτη όταν ερευνάται ή έχει ασκηθεί δίωξη ή έχει ερευνηθεί και δεν έχει ασκηθεί δίωξη από ένα Κράτος, εκτός αν το κράτος είναι απρόθυμο ή αδυνατεί να ενεργήσει τα δέοντα).

Πέρα από τις διεθνείς συμβάσεις, από τις οποίες δεσμεύονται μόνο τα κράτη που τις έχουν υπογράψει, υπάρχουν και ορισμένοι κανόνες εθιμικού δικαίου που απαγορεύουν συμπεριφορές στον πόλεμο (πχ. βασανιστήρια) οι οποίοι δεσμεύουν όλα τα κράτη (ή τουλάχιστον όλα όσα δεν έχουν ρητά εναντιωθεί στο έθιμο).

Ο ορισμός λοιπόν του εγκλήματος πολέμου είναι εύκολο να βρεθεί. Το θέμα είναι τι γίνεται από κει και πέρα: Για παράδειγμα, ο χαρακτηρισμός μιας συγκεκριμένης πράξης ως εγκλήματος πολέμου δεν είναι κάτι το αυτονόητο. Είναι προφανές ότι πολύ σπάνια θα συμφωνήσει αυτός που η διεθνής κοινότητα ή μέρος αυτής κατηγορεί ως εγκληματία πολέμου ότι πράγματι διέπραξε τέτοια εγκλήματα. Εξίσου σπάνιο είναι να βρεθεί κάποιο δικαστήριο να δικάσει κάποιους για εγκλήματα πολέμου, ειδικά τους νικητές ή τους ισχυρούς (θυμίζω ότι στη Νυρεμβέργη δικάστικαν και καταδικάστικαν, και πολύ σωστά, οι ναζί εγκληματίες πολέμου, αλλά κανείς δεν δικάστικε για τη ρίψη των ατομικών βομβών στη Χιροσίμα και στο Ναγκασάκι). Από κει και πέρα, παρά τις δεσμεύσεις τους στις ανωτέρω συμβάσεις, η τιμωρία των εγκλημάτων πολέμου από τα κράτη εξαρτάται από συγκυρίες και πολιτική βούληση, τα οποία επηρεάζουν και άλλους τομείς του διεθνούς δικαίου. Για παράδειγμα, για την πρώην Γιουγκοσλαβία και τη Ρουάντα συγκροτήθηκαν άμεσα Διεθνή Ποινικά Δικαστήρια ad hoc με αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, τουτέστιν με την σύμφωνη γνώμη, ή καλύτερα την μη εναντίωση, των πέντε μονίμων μελών. Και αν βέβαια τα κράτη δεν σέβονται την υποχρέωσή τους να τιμωρούν τους εγκληματίες πολέμου μέσω των κατάλληλων ποινικών νόμων και διαδικασιών, τότε η συμπεριφορά τους αυτή συνιστά «απλώς» παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου για την οποία είναι δύσκολο να υπάρξουν κυρώσεις... Όσο για το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, ο χρόνος θα δείξει... Αν ο Λίβανος έχει υπογράψει το Καταστατικό, θα μπορούσε ο Εισαγγελέας να ασκήσει δίωξη κατά αυτών που διέταξαν τον βομβαρδισμό μη στρατιωτικών στόχων στη Βηρυττό και την Κάνα. Πέραν όμως του ερωτήματος αν ο Εισαγγελέας έχει το θάρρος να το πράξει, υπάρχει και το άρθρο 16 του Καταστατικού, που λέει ότι «Έρευνα ή δίωξη δεν μπορεί να αρχίσει ή να προχωρήσει σύμφωνα με το παρόν Καταστατικό για χρονικό διάστημα 12 μηνών αφού το Συμβούλιο Ασφαλείας με απόφαση, υιοθετηθείσα κατά το Κεφάλαιο VII του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, υποβάλει σχετικό αίτημα στο Δικαστήριο. Το αίτημα αυτό μπορεί να ανανεωθεί από το Συμβούλιο υπό τους αυτούς όρους».Σημειώνω πως η Hezbollah, μιας και δεν είναι κράτος αλλά ...* οργάνωση δεν έχει υπογράψει καμία συνθήκη.
* Βάζετε ότι θέλετε σαν επίθετο.

26 σχόλια:

ioannisk είπε...

Σημερινές ειδήσεις:

Serb death footage sent to Hague

BadlyDrawnBoy είπε...

Άσχετο

Πως σου φαίνεται ο εξής ορισμός της εθνικότητας; nationality is a mixture between having a cooperation agreement with a country and shere coincidence.

belinha είπε...

Thank you for your comment on my comment!You all got me writing, never thought I would.My blog has nothing to read in it!!I had a blog where I used to write but I got so damn bored with it that I deleted it!!Cheers!

heinz είπε...

@BDB

Η εθνικότητα είναι πάντα κι αναπόφευκτα προϊόν αφήγησης.
Ακόμα, κι αν ο ίδιος αφηγούμαι στον εαυτό μου.

@ioannisk

Οι συνθήκες της Γενεύης, αποτελούν δεσμευτικό κείμενο Ισραήλ.
Επειδή έτυχε να εκπαιδευτώ εκτενώς πάνω στο τι προβλέπουν, η ελληνική στρατιωτική εκδοχή είναι "μην εγκληματήσετε γιατί ούτε εμείς θα δεχθούμε να σας καλύψουμε".

Το θέμα της Hezbollah είναι άλλο: έως και Αμερικανοί αρθρογράφοι πλέον, αναγνωρίζουν ότι ο χαρακτηρισμός της Hezbollah και της Χαμάς ως τρομοκρατικών οργανώσεων, είναι πλέον αυθαίρετος.
Αλλά, σημειώνω ότι μια τέτοια στάση απόρριψης, επιτρέπει στις οργανώσεις αυτές να μετέρχονται εγκληματικών μεθόδων ανεξέλεγκτα. Αντίθετα, το Ισραήλ, ΔΕΝ έχει τέτοιο δικαίωμα και το πρόβλημα επεκτείνεται και στις χώρες προέλευσης του Ισραηλινού οπλισμού (πηγή: 1996, συνέντευξή μου με τον συνταγματολόγο Δ. Τσάτσο).

Και κάτι άλλο:

Τώρα, που ΚΑΙ το Ισραήλ παραδέχεται ανοικτά ότι έκανε λάθος εκτιμήσεις-υποεκτίμησε την Hezbollah, επιμένεις στην άποψή σου για "αναλύσεις καφενείου";

ioannisk είπε...

@BadlyDrawnBoy
Ναι σε γενικός γραμμές συμφωνώ ειδικά στο κομμάτι shere coincidence.

Το άρθρο δεν το διάβασα ακόμα...

ioannisk είπε...

@belinha
Thanks for your visit.
"You all got me writing" I think this is something very positive, personally unfortunately I am too bored to write so much :(

Very often I also want to delete the (few) texts that I write but I believe that I should leave them even if I am not satisfied with their "quality".

ioannisk είπε...

@Heinz
Αν εννοείς αυτές του 1949 ναι μιας και τις έχει υπογράψει για τις υπόλοιπες δεν ξέρω τι έχει κάνει. Αλλά εγώ δεν είμαι ειδικός για αυτό ζήτησα σε ένα φίλο που είναι, αυτό το κείμενο. Τώρα για την Ελληνική εκδοχή μου είναι αδύνατον να το πιστέψω. Μου είναι αδύνατο γιατί δεν πρέπει να υπάρχει χώρα που θα δεχτεί να καταδικαστεί κάποιος πολίτης της ως εγκληματίας πολέμου χωρίς εξωτερική πίεση, πόσο μάλλον για μία χώρα σαν την Ελλάδα όπου ο εθνικισμός είναι τόσο ισχυρός.

"έως και Αμερικανοί αρθρογράφοι πλέον" οκ μία λεπτομέρεια στην Αμερική (και στην Ελλάδα αλλά πολύ λιγότερο) υπάρχουν αρθρογράφοι που υποστηρίζουν διαφορετικές απόψεις, αν θες από εφημερίδες οι New York Times είναι ενάντια του πολέμου στο Ιράκ η Wall Street Journal υπέρ.

Για το αν αυτές οι οργανώσεις είναι τρομοκρατικές και αν ο χαρακτηρισμός είναι αυθαίρετος νομίζω ότι πρώτα πρέπει να δούμε ποιος είναι ο ορισμός της οργάνωσης τρομοκράτης και είναι αυθαίρετος ο χαρακτηρισμός τους μιας και η έννοια είναι αυθαίρετη. Η Χαμάς πλέον δεν είναι για εμένα τρομοκρατική οργάνωση αλλά ένα πολιτικό κόμμα του οποίου οι πολιτικές θέσεις μου προκαλούν τάσεις εμμετού. Δεν πρόκειται να υποστηρίξω τέτοιες οργανώσεις (ούτε την Hezbollah ούτε το κόμμα Shas του Ισραήλ ούτε τον Φασιστόδουλο κλπ).
Συγνώμη δεν κατάλαβα τι ακριβώς εννοείς: "Αλλά, σημειώνω ότι μια τέτοια στάση απόρριψης, επιτρέπει στις οργανώσεις αυτές να μετέρχονται εγκληματικών μεθόδων ανεξέλεγκτα. Αντίθετα, το Ισραήλ, ΔΕΝ έχει τέτοιο δικαίωμα και το πρόβλημα επεκτείνεται και στις χώρες προέλευσης του Ισραηλινού οπλισμού" Εννοείς πως η hezbollah έχει το ελεύθερο να ρίχνει πυραύλους στα τυφλά ενώ το Ισραήλ όχι; Συγνώμη αλλά κανένας δεν έχει τέτιοιο δικαίωμα είτε είναι κράτος είτε οργάνωση είτε σωματείο ΚΑΠΗ.

Αχ αυτή η πρόταση "αναλύσεις καφενείου"! Τόσο πολύ σε πείραξε; τι να σου ρε φίλε στην τελική είμαι ένας παπάρας που γράφει σε ένα blog τίποτα παραπάνω. Ο Μανδραβέλλης τι πρέπει να κάνει αν διαβάσει το post σου, να αυτοπυρποληθεί; :)
Συγνώμη ξαναδιάβασα το Post και τις προβλέψεις σου όπως και την απάντηση μου (η οποία το παραδέχομαι ξανά ήταν υπέρ του δέοντος επιθετική) και συμφωνώ με αυτά που σου έγραψα. Ναι κατά πάσα πιθανότητα το Ισραήλ σύρθηκε στον πόλεμο χωρίς να έχει κάποιο σχέδιο και ότι ίσως πράγματι να υποτίμησε την Hezbollah αλλά στα σημεία που σου απάντησα δεν άλλαξα άποψη.
Α! κάτι που άλλαξε από τότε που έγραψες εκείνο το κείμενο είναι: "Οι Αμερικανοί, βλέποντας ότι δεν τους στηρίζουν ούτε οι Βρετανοί" τώρα ποια τους Αμερικάνους τους υποστηρίζουν και οι Γάλλοι τουλάχιστον για την απόφαση που θα βγάλει ο ΟΗΕ.

Ο monde στο χθεσινό editorial λέει άλλα: Calculs israéliens
"Dans la conduite d'une guerre, les calendriers militaire et diplomatique sont étroitement liés. Parfois, l'engrenage des combats aboutit à une perte de contrôle du politique. Cela ne semble pas être le cas au Liban où, même si les capacités militaires du Hezbollah ont pu surprendre, Israël maîtrise dans un savant dosage sa double offensive, militaire et diplomatique."

Φιλικά.

ioannisk είπε...

@heinz
Ότι θυμάμαι χαίρομαι :)

Την επίσημη Ελληνική έκδοση για τους εγκληματίες πολέμου την ξέρουμε και είναι ίδια σε όλες τις χώρες του κόσμου. Το παίζουμε "κινέζοι" και σας παρέχουμε άσυλο εκτός αν δεχτούμε εξωτερικές πιέσεις.
Αναφέρομαι στην Ελληνική Ορθόδοξη Σρατιά που πολέμησε με τους Σέρβους στην πρώην Γιουγκοσλαβία και πήρε μέρος και στις σφαγές της Srebrenica, σωστά;

Από ότι ξέρω οι μόνοι που συστηματικά αναφέρονται σε αυτούς τους εγκληματίες πολέμου είναι ο Μιχάς και Σωμερίτης(...).

Ergotelina είπε...

"Εγκλήματα πολέμου" θα εχουμε
αν αποδειχτει οτι εσκεμμενα
χτυπηθηκε κατοικημενη περιοχη

?....
Israel responded to an unprovoked attack by Hizbullah, right? Wrong

The assault on Lebanon was premeditated - the soldiers' capture simply provided the excuse. It was also unnecessary

George Monbiot
Tuesday August 8, 2006
The Guardian

heinz είπε...

Xμ, πάντως σήμερα, και το Ισραηλινό επιτελείο επιβεβαίωσε ότι την πάτησαν:

Ο Ισραηλινός αρχιστράτηγος, δήλωσε το εκπληκτικό:

"Θα σταματήσουμε το πυρ, όταν πρώτα σταματήσει η Χεζμπολλά".

Εντελώς κουφό!!!

- Πάει το αίτημα για επιστροφή των "απαχθέντων" στρατιωτών.
- Πάει το αίτημα για αφοπλισμό της Χεζμπολλά.
- Το μόνο που έμεινε είναι το "μη βαράτε άλλο".

Η Χααρέτζ γράφει ότι, παίζει πλέον το σενάριο, η Συρία να αράξει στα (δικά της ουσιαστικά) υψώματα του Γκολάν και να τα βάλει σε διαπραγμάτευση με το Ισραήλ.

Καφενείο κι η Χααρέτζ...

Σημερινός απολογισμός:

19 στρατιώτες του Ισραήλ νεκροί + 5 σε κατάρριψη ελικοπτέρου.

Άρθρο του ECONOMIST:

- Οι νεκροί από την πλευρά του Λιβάνου είναι στην συντριπτική πλειοψηφία τους άμαχοι.
- Οι νεκροί από την πλευρά του Ισραήλ, είναι κυρίως μάχιμοι (104 με τους σημερινούς, και 40 άμαχοι).

Ποιός είναι ο εγκληματίας πολέμου είπαμε;;;

ioannisk είπε...

@heinz

Καλό ξημέρωμα :)

Συμφωνώ μαζί σου ότι το Ισραήλ υποτίμησε την Hezbollah αλλά στα υπόλοιπα σημεία του post σου διαφωνώ, ούτε η Συρία μπήκε στον πόλεμο ούτε η Ιορδανία, ο στρατός του Ιράν είναι μόνο για παρελάσεις κλπ.

Τα αιτήματα από ότι ξέρω παραμένουν UN vote backs Lebanon ceasefire τουλάχιστον για τον αφοπλισμό της Hezbollah. Το ξέρουμε και οι 2 πως το ceasefire δεν πρόκειται να κρατήσει και πολύ οπότε όλα τα σενάρια είναι ανοιχτά. Lebanon falters over truce detail, μην με δικάσεις δεν λέω ότι θα φταίει ο Λίβανος, μπορέι να φταίει το Ισραήλ, ένα παράδειγμα σου δίνω.

Ευχαριστώ για τον Economist αλλά τον διαβάζω από τα 18 μου και είμαι και συνδρομητής, άλλωστε: Ισραήλ – Hezbollah, η άποψη που με ικανοποιεί ποιο πολύ μέχρι τώρα.. . Αντιθέτως Haaretz δεν διαβάζω (που και που κάποιο άρθρο της όταν το έχει η Καθημερινή), πάντως "Η Χααρέτζ γράφει ότι κλπ" το γράφει είναι πολύ αφημημένο, ποιος το γράφει; στο editorial δηλαδή είναι η επίσημη θέση της εφημερίδας; σε κάποια στήλη αρθρογράφου; που; Και το έχουμε ξαναπεί νομίζω στο Ισραήλ ακόμα και σε καιρό πολέμου ακούγονται και άλλες φωνές στην Ελλάδα; Για διάβασε τι γράφουν οι Έλληνες bloggers για το σχέδιο Ανάν.

Εγκληματίας πολέμου είναι όποιος χτυπάει αμάχους κλπ άρα είναι και οι στρατιωτικοί του Ισραήλ και οι πολεμιστές της Hezbollah και δεν πρόκειται να δικαστεί κανένας.

heinz είπε...

:-)

Δεν δικάζω κανέναν ioannisk.

Απλώς λέω δυο πράγματα γενικά:

- Φαινόμενα όπως της Χεζμπολλά, είναι λαϊκά φαινόμενα και είναι άκρατη αλαζονεία να τους χαρακτηρίζουμε τρομοκράτες, όχι μόνο επειδή το λένε οι Αμερικάνοι, αλλά - κυρίως, αν όχι μόνο - επειδή η κουλτούρα τους μας είναι ακατανόητη.
- Η κουλτούρα του Ισλάμ ΔΕΝ διαφέρει πολύ από εκείνη των χριστιανών (που έχουν τρομακτικά μαζικά εγκλήματα στην καμπούρα τους). Τα δε καθεστώτα εκεί, όπως και τα ίδια τα "κράτη" (της πλάκας) δημιουργήθηκαν από τους Βρετανούς αποικιοκράτες που φεύγοντας, είπαν να διαιρέσουν για τα καλά τον πληθυσμό: όπως έγινε και στην Κύπρο, Ινδία-Πακιστάν ίσως κι αλλού... Άρα, ας μην έχουμε εύκολη την κριτική α-ου-α κάφροι βομβιστές αυτοκτονίας.
Οι Παλαιστίνιοι στη Γάζα, κάνουν ό,τι ακριβώς κι οι Εβραίοι του γκέτο της Βαρσοβίας (οι μόνοι που πολέμησαν): αρνούνται να δεχθούν ότι είναι νεκροί και πεθαίνουν για να τ' αποδείξουν.

Το τι κατάφερε το Ισραήλ δε μ' αυτό τον πόλεμο, θα το κάνω ποστ στο ...κατάστημά μου....

ioannisk είπε...

heinz καλημέρα.

Ώρες ώρες είμαι δογματικά αισιόδοξος άρα πιστεύω πως κάποτε θα συμφωνήσουμε σε κάτι! Οι πίτσες σου αρέσουν; Εμένα ναι!

Θα διαφωνήσω με τα εξής:
- Δεν πιστεύω πως αν ένα φαινόμενο είναι λαϊκό αυτό του δίνει αυτόματα δικαίωμα στο αναμάρτητο. Και ο ναζισμός ήταν μαζικό φαινόμενο και ο Φασιστόδουλος επικαλείται μαζικότητα πρέπει να τα δεχτώ;
- Για την τρομοκρατία σου απάντησα, πρέπει να δούμε ποιος είναι ο ορισμός της.
- "όχι μόνο επειδή το λένε οι Αμερικάνοι" Δεν ασπάζομαι την θεωρεία του "Μεγάλου Σατανά" όποιος και αν είναι αυτός.
- "επειδή η κουλτούρα τους μας είναι ακατανόητη" προφανώς και πρέπει να είμαστε ανεκτικοί στην διαφορετικότητα αλλά όχι και να δεχτώ τους Taliban.
- Βρετανούς αποικιοκράτες δεν συμμερίζομαι αυτή την άποψη (άσε που πάλι περνάμε σε "Μεγάλο Σατανά":)). Ο Λίβανος ήταν Γαλλική αποικία και για τα προβλήματα Ινδίας - Πακιστάν φταίει και ο Gandhi μιας και ήταν φανατικός Ινδουιστής και αποξένωσε τους Μουσουλμάνους. Από ότι ξέρω οι πρώτοι "βομβιστές αυτοκτονίας" ήταν στην Sri-Lanka και όχι μουσουλμάνοι.

Σίγουρα συμφωνώ με το "Η κουλτούρα του Ισλάμ ΔΕΝ διαφέρει πολύ από εκείνη των χριστιανών (που έχουν τρομακτικά μαζικά εγκλήματα στην καμπούρα τους)" και ακόμα κάνουν δες πχ στη Uganda.

ioannisk είπε...

@heinz

Συγνώμη που γράφω στα Αγγλικά...

I tried to face your "threat" and "counter" it: "Το τι κατάφερε το Ισραήλ δε μ' αυτό τον πόλεμο, θα το κάνω ποστ στο ...κατάστημά μου...." but I could not!

I tried several times with Opera, I could see your profile but never managed to load it to my browser. Then I tried with I.E.6 same story... I did not try with mozilla, sorry but as far as am I am concerned this browser is the fake "χύμα", the fake but so similar "disconformities", that I see all around me in our country.

Mossad is hacking your blog? :))))

I write in English because unfortunately it comes more naturally to me than write in Greek :( or :)?

heinz είπε...
Αυτό το σχόλιο αφαιρέθηκε από έναν διαχειριστή ιστολογίου.
heinz είπε...

@ioannisk

A couple of comments:

- About the blogger access problem:
It seems to happen from time to time. IMAO (in my arrogant opinion) blogeer is a purely designed (and amybe worse implemented) software (a.k.a. a piece of crap). Anyway. I think that's a DoS (Denial of Service) problem, that is an inability of the server to serve pages, due to excessive workload. They should know in Google, that Dos problem, are typical security violations. Anyway....

- About MSIE (MS Internet Explorer). As a web developer/programmer, I ensure you that MSIE is a notorious piece of crap, due to very specific reasons, namely: Microsoft continiously fails to comply with the W3C guidelines and numerous RFCs. That is, Microsoft acts as a ...terrorist group, that follows jo rules, it is totally unpredictable, and one never knows what bomb ...uh bug, will emerge.
On the other hand, Firefox is a reliable piece of software, that complies with W3C guidelines, and is the result of the collective work of many brilliant programmers of the open source society. So are PHP and MySQL, who have become the locomotive of the contemporary Internet.
Opera is good also, and complies to W3C rules; but Firefox is free.

PS: I hate writing in English :-)

PS2: And, just in case you assume that I am not what I calim to be,

that,
that

are samples of my work and
that is the project I am working on right now.

ioannisk είπε...

heinz καλησπέρα.

Δεν σου είπα να γράφεις στα Αγγλικά αλλά ότι στην κατάσταση που ήμουνα όταν έγραφα τα Αγγλικά μου έβγαιναν ποιο εύκολα... Στα Ελληνικά είμαι πολύ ανορθόγραφος και με πειράζει όταν βλέπω λάθη μου ενώ στα Αγγλικά πολύ λιγότερο.

Τελικά ούτε στα τεχνικά θέματα θα συμφωνήσουμε :)))
- Δεν νομίζω πως ήταν DoS. Αν ήταν DoS θα ίσχυε για όλα τα blogs και ο browser θα έδειχνε κάποιο μύνημα λάθους (Server too busy? δεν ξέρω το σωστό HTTP error code.)
- Στους Browsers χρησιμοποιώ δογματικά Opera παρόλο που είναι μάλλον ο χειρότερος από τους 3. Αυτό που μου αρέσει είναι πως κρατάει στην μνήμη τις σελίδες που ήσουνα όταν έκλεισες το PC έτσι έχω μονίμως 20-30 σελίδες ανοιχτές. Και ο Opera είναι δωρεάν. Σύγκριση (από την σκοπιά του web programmer) ανάμεσα στον Firefox και στον IE6 δεν έχω κάνει ακόμα, η εταιρία που δουλεύω τώρα κάνει εφαρμογές για εταιρίες και όχι για το κοινό οπότε χρησιμοποιούμε μόνο IE.

Το blog σου παίζει με Firefox?

Δεν αμφισβήτησα ποτέ ότι δεν είσαι προγραμματιστής ούτε και την αρτιότητα σου στην δουλειά. Νομίζω τουλάχιστον :)))

heinz είπε...

"Το blog σου παίζει με Firefox?"

Nαι, δεν έχει πρόβλημα.
Απλώς το editing mode που είναι javascript, δεν είναι τόσο πλήρες όσο στο MSIE, μάλλον το δεύτερο στηρίζεται πολύ στο ActiveX. Το editing mode είαι και το μόνο συμπαθητικό που βρίσκω στο blogger.

Υποθέτω ότι είναι DoS γιατί το virtual hosting πρέπει να πηγαίνει σύννεφο. Φαντάζομαι θα παίζουν καμμιά 20-50 servers πάνω στο ίδιο ΙΡ (72.14.219.191) κι από κει και πέρα, θα κάθεται πότε ό ένας server και πότε ο άλλος...
Το Νetcraft δίνει ένα ρυθμό 800 τόσα νέα blogs ανά μήνα στο Blogger, οπότε...

Eίσαι κατά του open source λογισμικού, ή μου φαίνεται;

heinz είπε...

Τι δουλειά κάνεις ακριβώς?

heinz είπε...

"Σύγκριση (από την σκοπιά του web programmer) ανάμεσα στον Firefox και στον IE6 δεν έχω κάνει ακόμα"

Xμ... πουλάκι μου... ευτυχής ε?
Χμ...
Καλά: ακολούθα πιστά τα CSS guidelines, και θα δουλεύουν όλα ρολόι στο Firefox, και στο Opera. Κι άμα βρεις άκρη στον MSIE, σφύρα μου κλέφτικα!!!

Πάντως άμα μπλέξεις ποτέ σε τέτοια φάση, στείλε email να σου πω - αν το ξέρω... Το email μου είναι στο source των sites που σου είπα.

ioannisk είπε...

@heinz
Δεν έχω πρόβλημα με το Open Source και σίγουρα δεν παθιάζομαι με την κόντρα Linux vs Windows κλπ.

Η δουλειά μου είναι προγραμματιστής και δουλεύω με ASP.NET και SQL 2000 (αρχισα να ασχολούμαι με SQL 2005, καιρός ήταν...). Έχω δουλέψει μόνο με τεχνολογίες της MS και ως επί το πλήστον για εφαρμογές μέσω Internet. Θεωρητικά είμαι σε φάση αναζήτησης εργασίας μιας και σε ένα μήνα θα φύγω από την τωρινή μου εταιρία.

Και στον Opera το blogger έχει προβλήματα ειδικά στην καταχώρηση / ενημέρωση post. Είναι αδύνατο να φορτώσεις εικόνα, όταν χρειάστηκε να το κάνω άνοιξα τον ΙΕ.

Πάντως για τον ΙΕ η MS τον είχε παρατήσει μιας και είχε 90% της αγοράς, να δούμε πως θα είναι ο ΙΕ 7. Και προσπάθησε και στο Internet να περάσει τα δικά της standards και ευτυχώς (?) απέτυχε.

Thanks για την βοήθεια :)

heinz είπε...

check this

heinz είπε...

"ASP.NET "

Haberim yok!!

Δε έχω ιδέα. Εγώ γράφω PHP. Είναι δύσκολη η ASP? Κάποτε δοκίμασα να γράψω, αλλά έμπλεξα με πολλά dll και την παράτησα.

heinz είπε...

Έβγαλα το νέο μου ...διάγγελμα (!!!!)

ioannisk είπε...

heinz,
Με μία "μικρή" καθυστέρηση...

Εννοείς ASP ή ASP.NET;
Τα ASP είναι η παλιά τεχνολογία και χρησιμοποιούσαν VBScript για να υλοποιηθεί το "δυναμικό" κομμάτι του κώδικα. Από ότι ξέρω σαν φιλοσοφία μοιάζουν με το php.

Τώρα ποια υπάρχει το ASP.NET που βασίζεται στο .NET Framework και δεν έχει καμία σχέση με παλιά asp.
Δεν υπάρχει πλέον spaghetti code, η MS ξεχώρισε τον κώδικα που τρέχει στον Client (HTML, JSScript κλπ) από τον κώδικα που τρέχει στον server.
Το .NET είναι 100% OOP και κάθε σελίδα είναι ένα αντικείμενο.
Γλώσσες προγραμματισμού είναι πλέον η VB.NET, η C# (την σπρώχνει η MS) και πολλές άλλες.
Ένας από τους στόχους του framework είναι να γλυτώσεις από το "dll Hell" που αναφέρεις. Ακόμα υπάρχουν dlls, ο κώδικας που τρέχει στον server γίνεται compile σε ένα dll αλλά εσύ απλώς το "πετάς" σε κάποιο υπο-φάκελο της εφαρμογής. Αν θες το δηλώνεις στο GAC κλπ αλλά θα αρχίσεις να μπλέκεις :)

Αν έχεις εμπειρία με OOP δεν θα έχεις πρόβλημα με τα ASP.NET. Αν έχεις εμπειρία με Java θα μάθεις εύκολα C# μιας και η MS αντέγραψε την σύνταξη της Java :). Σίγουρα πάντως δεν είναι εύκολο να γίνεις guru (μπορείς να κάνεις "παπάδες" με ASP.NET).

Αν έχει απορίες ξέρεις που θα με βρεις :)

heinz είπε...

Ξέρω γω...
Η PHP πάντως μοιάζει με κλασσική C. Εγώ τη βρήκα πολύ βολική...

Java γιοκ, έκανα στο Πανεπιστήμιο, αλλά ουσιαστικά δεν έμαθα. OOP κάνω, αλλά σε πολυμέσα και τέτοια.

Το θέμα είναι ότι κι η PHP (5) έχει πια full OOP δυνατότητες, αλλά μέχρι τώρα, δε μούχουν χρειαστεί. Παρότι είμαι ένθερμος οπαδός του OOP, (στο Flash περνάω για guru σε OOP actionscript, το ίδιο και στο Director), σε PHP δεν κατάλαβα γιατί να γράψω class αφού και με σκέτα functions κάνω ακριβώς τα ίδια
(+ την επαναχρησιμοποίηση...).